Privacyverklaring

Privacyverklaring van Stichting Evenementen EHBO Rotterdam-Zuid mei 2018

 

Stichting Evenementen EHBO Rotterdam-Zuid, gevestigd aan
EHBO opleiding locatie:

Vergiliusstraat 96

3076 HJ Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze

privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.ehbo-rotterdam.nl en https://www.ehbo-bhv-shop.nl/
EHBO postadres:

Vergiliusstraat 96

3076 XJ Rotterdam

010-226 3210

Bob Uitjens is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Evenementen EHBO Rotterdam-Zuid Hij is te bereiken via st.ev.ehbordamzuid@planet.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Evenementen EHBO Rotterdam-Zuid verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via st.ev.ehbordamzuid@planet.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Stichting Evenementen EHBO Rotterdam-Zuid verleent ook jeugd EHBO maar altijd in opdracht van onderwijs instellingen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Evenementen EHBO Rotterdam-Zuid verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Stichting Evenementen EHBO Rotterdam-Zuid verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Evenementen EHBO Rotterdam-Zuid neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die wordengenomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Evenementen EHBO Rotterdam-Zuid) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Evenementen EHBO Rotterdam-Zuid bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor alle gegevens van onze klanten: 7 jaar na laatste betaling, dit loopt gelijk met de bewaartermijn dat is opgelegd door de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Evenementen EHBO Rotterdam-Zuid verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Evenementen EHBO Rotterdam-Zuid gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics

De website https://www.ehbo-rotterdam.nl en https://www.ehbo-bhv-shop.nl maakt gebruik van Google

Analytics-cookies;

Wij hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google;

Wij hebben er voor gekozen om een deel van het ip-adres te maskeren.

Het delen van gegevens met derden is uitgeschakeld;

Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Evenementen EHBO Rotterdam-Zuid en heb je het recht op

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar st.ev.ehbordamzuid@planet.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Stichting Evenementen EHBO Rotterdam-Zuid wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Evenementen EHBO Rotterdam-Zuid neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging

tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via st.ev.ehbordamzuid@planet.nl

*********************

 

Deze privacyverklaring is opgesteld op: vrijdag 25 mei 2018 versie: 1.0.2018
aangepast woensdag 7 oktober 2020 versie: 1.1.2020

© 2011 - 2023 EHBOartikelen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel